Cellprovtagning

Alla kvinnor i Sverige i åldern 23-64 år kallas till gynekologisk cellprovtagning.

Kallelsen kommer från Västra Götaland Regionens kallelsekansli. Om du behöver avboka eller omboka din tid, följ instruktionerna på din kallelse som du har fått hem i brevlådan. Besöket är kostnadsfritt. Det är flera kvinnor kallade på samma tid varpå det kan uppstå väntetid.

Besök www.cellprov.se eller www.1177.se/cellprov för mer information.
Här finns också telefonnummer till kallelsekansliet vid frågor kring ditt prov.

OBS! Vi tillhandahåller ej provsvaren.