Länkar om graviditet

Här samlar vi bra resurser för blivande och nuvarande föräldrar.
Hör gärna av dig till oss om någon av länkarna inte fungerar.

Allmän info

1177 gravid
Försäkringskassan
Livsmedelsverket – pålitlig information om mat och livsmedel
Preventivmedel.com
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Graviditetsillamående / hyperemesis

Beställa sin förlossnings-/BB-journal 

 

Vaccinationer under graviditet

Folkhälsomyndigheten

Amning

Amningsinfo 1177
Att handmjölka – film på 1177
Amningshjälpen

Stöd

Utveckling & Balans – psykologmottagning

Hälsocoach online – hjälp med bl.a. kost, motion och tobaksavvänjning
Föräldrastöd i Göteborgs stad
Välkommen till Familjecentralen Draken
Familjerätten i Göteborg 
Hagateamet
 – vård i samverkan
Minna – stödsamtal kring graviditeten för kvinnor och män
Femmis – frivilligt ensamstående
RFSL – regnbågsfamiljer i väntan
Barn till ensamma mammor
Föreningen Enastående föräldrar

Rehab / fysioterapi / träning

Active sjukgymnastik
Citypraktiken– sjukgymnastik
Fungera – sjukgymnastik
Magplasket – träning, profylax och massage ledd av barnmorskor