Länkar om graviditet

Här samlar vi bra resurser för blivande och nuvarande föräldrar.
Hör gärna av dig till oss om någon av länkarna inte fungerar.

Allmän info

1177 gravid
Försäkringskassan
Livsmedelsverket – pålitlig information om mat och livsmedel
Preventivmedel
Graviditetsillamående
Beställa sin förlossnings-/BB-journal
Information om kejsarsnitt på 1177 samt Sahlgrenska

Vaccinationer under graviditet

Folkhälsomyndigheten

Stöd

 

Psykologenhet för föräldraskap och små barn

Psykoedukativ föreläsning

Hälsocoach online – hjälp med bl.a. kost, motion och tobaksavvänjning
Föräldrastöd i Göteborgs stad
Välkommen till Familjecentralen Draken
Familjerätten i Göteborg

Bekräfta föräldraskap via e-tjänst
Hagateamet
– vård i samverkan
Minna– stöd för ofrivilligt ensamstående
Femmis – frivilligt självstående
RFSL – regnbågsfamiljer i väntan
Föreningen Enastående föräldrar
Utveckling & Balanspsykologmottagning

Rehab / fysioterapi / träning

Active sjukgymnastik
Närhälsan Rehab
Citypraktiken– sjukgymnastik
Fungera – sjukgymnastik
Magplasket – träning, profylax och massage ledd av barnmorskor