Länkar om graviditet

Här samlar vi bra resurser för blivande och nuvarande föräldrar. Hör gärna av dig till oss om någon av länkarna inte fungerar.

Länkar

1177 gravid
Active sjukgymnastik
Amningshjälpen
Citypraktiken – sjukgymnastik
Fungera – sjukgymnastik
Försäkringskassan
Livsmedelsverket – pålitlig information om mat och livsmedel
Magplasket – träning, profylax och massage ledd av barnmorskor
Närhälsan – den offentliga primärvården
Preventivmedel.com
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Familjecentralen Draken

Välkommen på temaföreläsningar Familjecentralen Draken

Särskilt stöd

Familjerätten i Göteborg – för att fastställa faderskap
Hagateamet
 – gravida med missbruksproblem och deras barn
Minna – stödsamtal kring graviditeten för kvinnor och män