KUB – Kombinerat ultraljud och biokemisk analys (blodprov)

En sannolikhetsbedömning med ca. 90% tillförlitlighet att fostret har Downs Syndrom (Trisomi 21) samt två andra, mer ovanliga kromosomavvikelser Edwards syndrom (Trisomi 18) och Pataus syndrom (Trisomi 13) där tillförlitligheten är 75%. TUL ingår.

Blodprovet tas vanligtvis omkring v.10 (9+0 t.o.m.13+6) och ultraljudsundersökningen mellan v. 11+2 t.o.m. 13+6. Svar får ni direkt efter ultraljudsundersökningen.
När du gör allt vid samma tillfälle, både blodprov och ultraljud får ni svaret efter ca en vecka. Könsbestämning ingår ej.

Förberedelser: Fylld urinblåsa
Pris: 2000 kr (inskriven på Bmg)  alt  2200 kr (ej inskriven Bmg) . Endast kortbetalning.
Pris Duplex: 2300 kr / 2400:- 
Kvinnor >35 år som är inskrivna på Barnmorskegruppen kan välja att göra KUB gratis på KKÖ.