NIPT (Non Invasive Prenatal Test)

Med ett blodprov från mamman testas sannolikheten med ca.99% tillförlitlighet att fostret har Downs syndrom och 95% att fostret har Edwards- eller Pataus syndrom. NIPT testet kan även ge svar på kön.

Blodprovet kan tas från vecka 10+0 och framåt. Innan blodprovet gör vi ett ultraljud för att försäkra oss om graviditetslängden och hjärtaktivitet. Svar får ni 7-14 dagar efter provtagning. Vi utför ej NIPT på tvillinggraviditeter

Förberedelser: Halvfylld urinblåsa
Pris enbart NIPT: 5 900 kr
Pris för NIPT + TUL: 6500 kr för inskrivna / 6700 kr för de som inte är inskrivna å Barnmorskegruppen

 

Mer info hittar du på www.fostertest.se       Fosterdiagnostik – NIPT Cellfritt DNA