NIPT (Non Invasive Prenatal Test)

Med ett blodprov från mamman testas sannolikheten med ca.99% tillförlitlighet att fostret har Downs syndrom och 95% att fostret har Edwards- eller Pataus syndrom. Testet kan även ge svar på kön. Provet kan tas från vecka 10+0 och framåt. Vi kan inte ta NIPT på tvillinggraviditeter 

Som en av de få kliniker i Göteborg, tar vi ansvar för hela processen när ni väljer att göra NIPT hos oss. Innan vi tar blodprovet utför vi ett ultraljud för att försäkra oss om graviditetslängd och hjärtaktivitet. Svar på testet får ni via mejl 7-14 dagar efter provtagning. Vid ett eventuellt avvikande svar, tar vi alltid personlig kontakt med er och lotsar er vidare för fortsatt handläggning.  I de få fall vi behöver ta ett omprov så ingår även det i priset, inga fler kostnader tillkommer.

Kom med en halvfylld urinblåsa, vi utför ett ultraljud i samband med blodprovet. Besöket tar ca 30-45 min. Vi välkomnar en anhörig med på besöket men inga barn över ett år kan närvara.

Pris enbart NIPT: 5 900 kr
Pris för NIPT + TUL: 6500 kr för inskrivna / 6700 kr för de som inte är inskrivna på Barnmorskegruppen

Mer info hittar du på www.fostertest.se       Fosterdiagnostik – NIPT Cellfritt DNA