RUL (Rutinultraljud)

Rutinultraljud utförs i graviditetsvecka 18+0 till och med 20+6, helst innan 20+0.

Vi gör en fosteranatomisk granskning, antal foster, bedömer fostervattenmängd, moderkakans läge, mäter huvud, lårben och buk för att beräkna graviditetslängd och fastställa beräknat förlossningsdatum om det inte gjorts tidigare vid TUL.

Pris inskrivna på BMG: 1000 kr, övriga 1200 kr.
Pris inskrivna Duplexgraviditet: 1700 kr, övriga 2000 kr