RUL (Rutinultraljud)

Rutinultraljud utförs i graviditetsvecka 18+0 till och med 20+6, helst innan 20+0.

Vi gör en fosteranatomisk granskning, antal foster, bedömer fostervattenmängd, moderkakans läge, mäter huvud, lårben och buk för att beräkna graviditetslängd och fastställa beräknat förlossningsdatum om det inte gjorts tidigare vid TUL.

Välkommen på RUL, en anhörig är välkommen med på besöket men inga barn över ett år kan vara med. Besöket tar ca 45 min.

Pris inskrivna på Barnmorskegruppen: 1100 kr
Pris inskrivna på annan BMM: 1300 kr.
Pris Duplexgraviditet för inskrivna på Barnmorskegruppen: 1800 kr
Pris Duplexgraviditet för inskrivna på annan BMM: 2100 kr