RUL (Rutinultraljud)

Rutinultraljud utförs i graviditetsvecka 18+0 till och med 20+6, helst innan 20+0.

Vi gör en fosteranatomisk granskning, antal foster, bedömer fostervattenmängd, moderkakans läge, mäter huvud, lårben och buk för att beräkna graviditetslängd och fastställa beräknat förlossningsdatum om det inte gjorts tidigare vid TUL.

Pris inskrivna på Barnmorskegruppen: 1000 kr
Pris inskrivna på annan BMM: 1200 kr.
Pris Duplexgraviditet för inskrivna på Barnmorskegruppen: 1700 kr
Pris Duplexgraviditet för inskrivna på annan BMM: 2000 kr