Ultraljud och Fosterdiagnostik

På Barnmorskegruppen i Göteborg erbjuder vi fosterdiagnostik och ultraljud till alla oavsett vilken barnmorskemottagning du är inskriven på. Alla undersökningar utförs av certifierade barnmorskor med lång erfarenhet.

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika undersökningar man kan utföra under graviditeten. Undersökningarna kan inte garantera ett friskt barn men så långt som möjligt hitta eventuella avvikelser.

Alla undersökningar som erbjuds är frivilliga. Vi informerar gärna om de olika alternativen men det är bra om du/ni tänker igenom och läser på innan ni tar beslut om vilken eller vilka undersökningar som kan bli aktuella. Både för er och vår skull vill vi att ni kommer utan barn.

Pågående fosterdiagnostik

Här kan du få mer information inför ultraljudet. Film om Fosterdiagnostik 

 Hur väljer du/ni fosterdiagnostik? Fosterdiagnostik – hur gör du ditt val?

Läs mer om ultraljud och boka tid