Ultraljud och Fosterdiagnostik

På Barnmorskegruppen i Göteborg erbjuder vi fosterdiagnostik och ultraljud till alla oavsett vilken barnmorskemottagning du är inskriven på. Alla undersökningar utförs av certifierade barnmorskor med lång erfarenhet. Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika undersökningar man kan utföra under graviditeten. Undersökningarna kan inte garantera ett friskt barn men så långt som möjligt hitta eventuella avvikelser.

Alla undersökningar som erbjuds är frivilliga. Vi informerar gärna om de olika alternativen men det är bra om du/ni tänker igenom och läser på innan ni tar beslut om vilken eller vilka undersökningar som kan bli aktuella.

Både för er och vår skull vill vi att ni kommer på undersökningen utan några medföljande barn, en frisk vuxen medföljare är däremot alltid välkommen!
Det ingår bilder samt rörliga bilder i alla ultraljudsundersökningar utan extra kostnad.

Hittar du inga tider när du bokar online så ring oss 031-15 05 55 så hittar vi en tid.
Om du redan har en bokad tid på Östra sjukhusets ultraljudsmottagning men väljer att boka in samma undersökning hos oss istället, tänk då på att avboka din tid på Östra. 

Våra ultraljud utförs endast på Kungsgatan.

Läs mer om ultraljud eller boka tid    OBS! Alla ultraljud utförs på Kungsgatan