Dateringsultraljud vid tidig graviditet

Dateringsultraljud vid tidig graviditet, från graviditetsvecka 8+0 upp till 12+3. Vi tittar på hjärtaktivitet, antal foster och mäter fostret för att beräkna graviditetslängd. Utförs i första hand på magen, vid behov gör vi vaginal undersökning.

Tidsåtgång 30 min. Vi välkomnar en anhörig med på besöket men inga barn över ett år kan närvara. Alla ultraljud görs på Kungsgatan 32. Besöket tar ca 30 min

Tidiga ultraljud kan ibland påvisa ett missfall utan att kvinnan själv har haft några symtom. I dessa fall erbjuder vi läkarkontakt för fortsatt omhändertagande.

Pris inskrivna på Barnmorskegruppen: 800 kr
Pris inskrivna annan BMM: 1000 kr (endast kortbetalning)