Dateringsultraljud vid tidig graviditet

Dateringsultraljud vid tidig graviditet, från graviditetsvecka 8+0 upp till 12+3. Vi tittar på hjärtaktivitet, antal foster och mäter fostret för att beräkna graviditetslängd. Utförs i första hand på magen, vid behov gör vi vaginal undersökning.

Tidiga ultraljud kan ibland påvisa ett missfall utan att kvinnan själv har haft några symtom. I dessa fall erbjuder vi läkarkontakt för fortsatt omhändertagande.

Förberedelser: Halvfylld urinblåsa
Pris inskrivna på Barnmorskegruppen: 800 kr
Pris inskrivna annan BMM: 1000 kr (endast kortbetalning)