Välj en trygg mödrahälsovård

Så snart du har fått ett positivt graviditetstest kan du skriva in dig hos oss.

I början av graviditeten vill vi träffa dig digitalt för ett första samtal som fokuserar på fostrets miljö inne i magen och handlar om dina levnadsvanor. Vi pratar kring matvanor, motion, tobak, alkohol, droger och läkemedel. Ni kommer under detta besök även att få information om fosterdiagnostik, om ni önskar. Det finns också tid för era frågor och funderingar. 
När du har passerat vecka 10 är du välkommen till oss på besök. Vi följer då upp det första samtalet och fortsätter att prata kring dig och din graviditet. Vi går genom din hälsohistoria utifrån det formulär du har fyllt i på vår hemsida och gör en del kontroller.

Att slippa sjukhusmiljön kostar inget extra! Här hittar du de bästa skälen för varför du ska välja Barnmorskegruppen.

 

Välkommen att skriva in dig på Barnmorskegruppen

Graviditetskalender

I graviditetskalender kan du följa graviditetens olika steg och vad vi gör vecka för vecka på Barnmorskegruppen.