Välj en trygg mödrahälsovård

Så snart du har fått ett positivt graviditetstest kan du skriva in dig hos oss.

I början av graviditeten vill vi träffa dig för ett inskrivningssamtal. Under besöket kommer vi samtala kring din hälsohistoria, informera om kommande graviditet samt ställa en del livsstilsfrågor med fokus på att minimera riskerna för det väntade barnet. Vi ger även en del information under detta besök, tex om fosterdiagnostik. 

Det finns självklart tid för dina frågor och funderingar.

Att slippa sjukhusmiljön kostar inget extra! Här hittar du de bästa skälen för varför du ska välja Barnmorskegruppen.

 

Välkommen att skriva in dig på Barnmorskegruppen

Graviditetskalender

I graviditetskalender kan du följa graviditetens olika steg och vad vi gör vecka för vecka på Barnmorskegruppen.