Välkommen på temaföreläsningar Familjecentralen Draken

Under hösten är du som blivande förälder och förälder inbjuden till ett antal föreläsningar med professioner och verksamheter som pratar om ämnen som rör dig, ditt barn och föräldraskap. Alla föreläsningar är kostnadsfria men av platsskäl så behöver vi din anmälan. Barn är välkomna.

v.35 Barnsjukdomar och infektioner, Barnspecialistläkare Din Klinik
v.38 Hygienvecka, möt Hyfssköterskan och få reda på mer om hur du kan förebygga och minimera smittspridning.
v.39 Det lilla barnets språkutveckling, Barn & Ungdomsbiblioteket Guldheden
v.40 Munhälsa, Folktandvården
v.41 Barns måltidsvanor och näringsbehov, dietist
v.42 Råd om tiden efter förlossning, barnmorska och fysioterapeut
v.43 Råd om tiden efter förlossning, barnmorska och fysioterapeut
v.46 Tillsammans, samtal om förhållande och föräldraskap
v.48 Råd om tiden efter förlossning, barnmorska och fysioterapeut

Tid: 13.00-14.30
Plats: Familjecentralen Draken
Vill du läsa mer om respektive föreläsning, gå in på Familjecentralens Drakens hemsida.

Välkommen med din anmälan till malin.karlsson@centrum.goteborg.se