Uppdaterad 2021-10-01. Läs mer här om Barnmorskegruppen och Covid 19.
  • I nuläget välkomnar vi en frisk, vuxen anhörig vid inskrivning, barnmorskebesök i v.25 och v.37 samt vid ultraljud. 
    Vid övriga besök önskar vi att du kommer själv om inget annat är överenskommet med din barnmorska. 
    Barn över 1 år kan inte följa med till mottagningen pga övrig infektionsrisk.
  • Vid förkylningssymtom ber vi dig att omboka ditt besök.
  • Är du gravid eller nyss fött barn och har fått bekräftad Covid 19, kontakta din Barnmorskemottagning omgående.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga gravida att vaccinera sig mot Covid 19, läs mer på 1177.se eller www.folkhälsomyndigehten.se.
  • Vi erbjuder fortsatt vår förlossningsförberedande kurs samt amningsutbildning i digital form, se under fliken Kurser.

Välkommen på temaföreläsningar Familjecentralen Draken

Under hösten är du som blivande förälder och förälder inbjuden till ett antal föreläsningar med professioner och verksamheter som pratar om ämnen som rör dig, ditt barn och föräldraskap. Alla föreläsningar är kostnadsfria men av platsskäl så behöver vi din anmälan. Barn är välkomna.

v.35 Barnsjukdomar och infektioner, Barnspecialistläkare Din Klinik
v.38 Hygienvecka, möt Hyfssköterskan och få reda på mer om hur du kan förebygga och minimera smittspridning.
v.39 Det lilla barnets språkutveckling, Barn & Ungdomsbiblioteket Guldheden
v.40 Munhälsa, Folktandvården
v.41 Barns måltidsvanor och näringsbehov, dietist
v.42 Råd om tiden efter förlossning, barnmorska och fysioterapeut
v.43 Råd om tiden efter förlossning, barnmorska och fysioterapeut
v.46 Tillsammans, samtal om förhållande och föräldraskap
v.48 Råd om tiden efter förlossning, barnmorska och fysioterapeut

Tid: 13.00-14.30
Plats: Familjecentralen Draken
Vill du läsa mer om respektive föreläsning, gå in på Familjecentralens Drakens hemsida.

Välkommen med din anmälan till malin.karlsson@centrum.goteborg.se