Gravida rekommenderas nu vaccination mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras.

Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen, och majoriteten av de barn under tre månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, men vaccinet ges inte till barn förrän från tre månaders ålder. Vaccineras den gravida bildas antikroppar mot kikhosta som ger barnet skydd under dess första levnadsmånader.

̶ Detta är både ett säkert val för den gravida och ger ett bra skydd för det nyfödda barnet. Vaccinen mot kikhosta är väl beprövade och har visat få biverkningar, säger Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

För att skyddet ska föras över från den gravida ska vaccinationen mot kikhosta ges i god tid före förlossningen, från graviditetsvecka 16. Då hinner vaccinet ge skydd om barnet föds för tidigt. Var vaccination av gravida mot kikhosta utförs kan variera mellan regionerna.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida