Vaccinet ABRYSVO är godkänt sedan 15 september av EMA (European Medicines Agency) för gravida mellan graviditetsvecka 24 och 36 för att förhindra nyfödda barn att få svår RS-virusinfektion. För mer information se Abrysvo | European Medicines Agency (europa.eu)

Vaccinet kan i Sverige endast införskaffas via vaccinatör och till full kostnad. MHV och Kvinnosjukvården inväntar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och deras genomgång av säkerhetsdata. Vi har i dagsläget inte fått information om råd kring vaccination av gravida ännu.
Gravida som har eget önskemål om vaccination hänvisas till vaccinatör och ej till Vårdcentral för mer information.

Vi återkommer så snart vi får mer information avseende vaccination av gravida.