Vaccin mot influensa!

Du som är gravid har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av influensa. Därför bör du vaccineradig mot influensa efter graviditetsvecka 12.Vaccinationen påverkar inte graviditeten ellerfosterutvecklingen. Influensavaccination av riskgrupper påbörjas tisdagen den 8...