Vaccin mot RS-virus

Vi får många frågor kring vaccination mot RS-virus för gravida. I nuläget finns inte denna möjlighet i Sverige men förhoppningsvis kommer rekommendationen att införas under 2024. Vi kommer att informera våra gravida så snart vi får mer information! Följande skriver...