Vi får många frågor kring vaccination mot RS-virus för gravida. I nuläget finns inte denna möjlighet i Sverige men förhoppningsvis kommer rekommendationen att införas under 2024. Vi kommer att informera våra gravida så snart vi får mer information!

Följande skriver Läkemedelsverket om vaccinet:

”EU-kommissionen har godkänt det första vaccinet mot RS‍-‍virus, som ska skydda nyfödda barn. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade kommissionen att godkänna läkemedlet Abrysvo den 20 juli.

Vaccinet kan ges till kvinnor under graviditeten för att skydda barnet de första sex månaderna från att insjukna i allvarlig RS‍-‍virusorsakad luftvägsinfektion. Vaccinet kan även ge skydd till personer som är 60 år och äldre.

RS-virus är ett vanligt luftvägsvirus som vanligtvis orsakar milda, förkylningsliknande symtom men som också kan få allvarliga konsekvenser för barn och äldre vuxna. RS‍-‍virus är en av huvudorsakerna till att spädbarn läggs in på sjukhus i Europa. Viruset kan orsaka akut infektion i nedre luftvägarna och lunginflammation, och kan leda till allvarliga andningsbesvär. En sådan infektion kan också vara allvarlig för vuxna och äldre eftersom den kan orsaka akut luftvägsinfektion, influensaliknande sjukdom eller lunginflammation.

Vaccinet Abrysvo har tagits fram av företaget Pfizer.”