Information från Folkhälsomyndigheten

  • Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig eller att undvika att bli smittad om du inte har vaccinerat dig.
  • Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning.
  • Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas starkt för gravida eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för tidig förlossning.
  • Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas även om du tidigare haft sjukdomen.
  • Du som är gravid kan vaccinera dig mot covid-19 under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12.
  • De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.

Har du påbörjat din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderar vi att du tar den andra dosen med rekommenderat tidsintervall oavsett när den infaller. Även påfyllnadsdosen.

Vissa gravida har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom i covid-19 under graviditeten. Socialstyrelsen har listat riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck, diabetes och ålder över 35 år. För dessa personer kan en vaccination vara aktuell även före graviditetsvecka 12. Detta bör man rådgöra med sin barnmorska eller läkare om.